Aktualności

Wycieczka klas gimnazjalnych do Lublina
Wycieczka klas gimnazjalnych do Lublina.

 

Dwudziestego piątego października uczniowie klas trzecich   -
gimnazjalnych uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Młodzież miała okazję
zwiedzić  niemiecki Obóz Koncentracyjny Lublin, który od dzielnicy miasta Majdan Tatarski, nazywano potocznie Majdankiem. Funkcjonował on w latach 1941-1944 i pochłonął ok. 80 tysięcy ofiar. Zapoznaliśmy się z historią obozu i jego funkcjonowaniem.

Kolejny punkt naszej wycieczki był związany z wydarzeniem zupełnie
odmiennym i radosnym w naszej historii, czyli zawarciem unii lubelskiej.

To właśnie  w tym mieście  zebrał się sejm, którego efektem było połączenie Polski i Litwy w jedno państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na zamku  obejrzeliśmy
zbiory militariów, ceramiki, ubiorów oraz malarstwa historycznego. Mieliśmy
także okazję  zwiedzić zamkową Kaplicę Trójcy Świętej, w której znajdują się unikalne freski z końca XV wieku, ukazujące między innymi króla Władysława Jagiełłę. Ogromne wrażenie  wywarł na nas imponujący pod każdym względem  obraz Jana Matejki „Unia
lubelska”  oraz stół Trybunału Koronnego z  tzw. „czarcią łapą”.  

Krzysztof Kozak

Zapraszamy do oglądania galerii:http://sp3.lomianki.pl/index.php?a=galeria&b=13 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach